Psychosociale hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 

NPG Jeugdwerk

Preventieprogramma´s & begeleidingstrajecten voor de jeugd. Voor het ontwikkelen van sociaal sterk en emotioneel veerkrachtig gedrag. Waar er ruimte is voor mentale ondersteuning door middel van workshops en ambulante jeugdzorg. Een veilige plek waar jongeren samen leren werken aan een gezond en kansrijk toekomstperspectief. 

  • Psychosociale educatie en een emotieregulatie training (passend in deze tijd) is hard nodig. Te veel jongeren kampen momenteel met mentale klachten, overgewicht, depressieve gevoelens en suïcide gedachten. Het is tijd dat de jongeren NU veel meer handvatten meekrijgen om met hun emoties om te leren gaan en leren hoe zij actief hun wereld sociaal sterk weg te kunnen zetten. 
  • NPG jeugdwerk is gericht op het activeren van de jongeren in hun zelfvertrouwen, zelfregie, inlevingsvermogen en positief gewenst gedrag in zowel de online als de offline wereld. Daarnaast bouwen wij met de jongeren een brug naar een leer of werk omgeving waar zij geholpen worden te bouwen aan hun toekomstperspectief. 
  • NPG jeugdwerk koppelt kansrijke jongeren die opgroeien in een kansarme omgeving met meervoudige problematiek aan een geschikte werkgever, leerbedrijf of school. Daar krijgen zij de kans om een gezonde verbinding met zichzelf en hun omgeving te maken. NPG staat voor NEW POWER GENERATION. De jeugd heeft de toekomst en dat moeten zij ervaren met de juiste handvatten en ondersteuning!
  • Veel jongeren die buiten de jeugdzorg komen te staan als zij 18 jaar worden zijn onvoldoende voorbereid. Hierdoor valt een groep jong volwassenen in een gat en kunnen zij moeilijk aansluiting vinden in de huidige maatschappij. Voor deze groep heeft NPG jeugdwerk een jaar traject ontwikkelt om deze jongeren beter voor te bereiden op het moment dat zij 18 jaar worden.

Zelfdoding belangrijkste doodsoorzaak jongeren tot 30 jaar. Dat is vaker dan aan verkeersongevallen of kanker. Ook bij twintigers was zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak, en ging het bij 1 op de 3 sterfgevallen om zelfdoding. (Bron: CBS 12 - 05 - 2023) Preventie en voorlichting is noodzaak om deze cijfers terug te dringen.  Momenteel kampt 25 % van de jongeren met overgewicht.

 

 Preventieprogramma 

NPG project 12 t/m 15 jaar


 

Jeugdprogramma

NPG project 16+


 

KOPP / KOV kinderen 

Workshops vanaf 12 t/m 18 jaar

Uitstroom programma 

Jeugdhulpverlening naar 18+ 


Workshops

Workshops zijn informerende en motiverende bijeenkomsten voor met name jongeren, rond een bepaald thema. Regelmatig is muziek, actieve en visuele activiteiten onderdeel van de methodiek. Emotieregulatie met muziek is een workshop waarin een jongere onder professionele begeleiding emoties kan leren uiten, met muziek als methode. Dat in combinatie met systemisch werk (ik en mijn plek in de wereld) en emotieregulatie. Dit kan ook zonder muziek ingezet worden. De workshop “in verbinding blijven” is meer een workshop voor professionals en ouders, over jongeren-gerelateerde (risico)onderwerpen en hoe zij in verbinding kunnen blijven met de jongere. NPG jeugdwerk zorgt voor een veilige plek voor jongeren om samen te komen. Het voordeel is dat zij op heel korte termijn kansen en risico’s leren zien en jongeren vallen daardoor minder snel uit school en hangen minder op straat. Dit aanbod kan worden ingekocht door gemeenten, (jeugd)zorgaanbieders, scholen, bedrijfsleven en andere geïnteresseerde partijen.

 
 
 
E-mailen
Bellen