Hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 NPG Jeugdwerk - Begeleiding en Therapie voor Sociale en Emotionele Ontwikkeling van Jongeren

Voor ouders

Opgroeiende kinderen tijdens de pubertijd en adolescentie fase is niet altijd makkelijk. De ondersteuning bestaat uit 3 delen waar ouders leren hun ouderschap te bekijken vanuit een hele andere hoek. Alle handvatten die tijdens het begeleidingstraject gegeven worden zijn gericht op het opnieuw in verbinding komen met je kind. Wat is er in de verbinding en communicatie nodig en welke ondersteuning past nu het beste bij je kind. Waar loop je zelf als ouders tegen aan? Een verhelderende methode waarin iedere ouder vanuit de liefdevolle intentie en respect naar de toekomst kan werken in de relatie met het kind. 


Voor KOPP/ KOV kinderen 

KOPP/KOV staat voor Kinderen van Ouders met Psychische of Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen (KOV). Het kan gaan om één of beide ouders. De problemen van de ouder(s) kan ook gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Bij veel KOPP/KOV-kinderen worden vaak geen signalen gezien. Dat betekent niet dat er geen verhoogd risico kan zijn op problemen. Uit gesprekken met KOPP/KOV-kinderen is gebleken dat de omgeving niets in de gaten heeft gehad, maar dat het kind zelf wel problemen ervaren heeft. Het kind groeit op met meer stress, angst en onzekerheid. Tijdens de begeleiding wordt er samen met kind en ouders uitleg gegeven aan het kind over de aandoening en wat er met papa of mama aan de hand is, erkenning voor de zorgen en wat goed gaat, draagkracht versus draaglast, beschermende factoren en het sociaal netwerk van het kind inventariseren. Ondersteunende maatregelen bij opvoeden in de moeilijke dagen.

Uit onderzoek blijkt dat het risico voor het ontwikkelen van psychische klachten bij het kind aanzienlijk verminderd wanneer het kind kennis heeft van de problematiek van de ouder. Kinderen ervaren dat de professionele steun heeft bijgedragen aan een verbeterde omgang met de situatie. Daar heeft psycho - educatie een mooie rol in. Hierdoor leren kinderen beter omgaan met stress, het gedrag van de ouder beter te begrijpen en begrijpen dat het niet door hun komt. De grote winst van deze gesprekken is dat hiermee het vermogen vergroot wordt om zelf hulp te zoeken. 

De zorg die NPG jeugdwerk biedt is zeer geschikt als aanvullende ondersteuning bij jeugdzorg instellingen of voor broertjes en zusjes uit een KOPP-KOV gezin. 

 
 
 
E-mailen
Bellen